நாம் என்ன செய்கிறோம்

ஓம் சரவணபவ சேவா அறக்கட்டளை தொடர்ந்து தொண்டு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறது. வறிய குழந்தைகளின் கல்வியை வழங்குதல் மற்றும் ஆதரித்தல், பழங்குடிப் பகுதிகளில் சுகாதாரத் திட்டங்கள், வேலையற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும் பல திட்டங்களை நிறுவுதல் மற்றும் காடு வளர்ப்பு முயற்சிகளில் இலவச மரக்கன்றுகளை விநியோகித்தல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

அன்னதானம்

"ஏழைகளுக்கு உணவு பரிமாறுவது கடவுளிடம் நம்மை நெருங்குகிறது!" 

"முதலில் பசுவை நேசிக்கவும், பாலை அல்ல!" 

பிரகிருதி சேவா 

"தர்மத்தின் மூலம் மட்டுமே (நீதியின்) பிரகிருதியை (இயற்கையை) சரிசெய்ய முடியும். தவறான செயல்கள் இயற்கை பேரழிவிற்கு வழிவகுக்கும்." 

வித்யா தானம் 

"எங்கள் மக்களுக்கு கல்வி கற்பித்தால், அவர்களது சொந்த பிரச்சினைகளை  அவர்களால் தீர்க்க முடியும். அது செய்யப்படும் வரை, எந்த சிறந்த சீர்திருத்தங்கள் அனைத்தும் இலட்சியங்களாக மட்டுமே இருக்கும்." 

அரோக்ய சேவா 

"உங்கள் உடல் கடவுள் வசிக்கும் ஆலயம். உங்கள் உடலை மதித்து நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்." 

கர்ம மார்க்கம் 

"கசப்பை ருசித்தால்தான், இனிப்பை அனுபவிக்க முடியும்." 

சரவண சக்தி 

"பெண்களின் நிலை மேம்படுத்தப்படாவிட்டால் உலக நலனுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. ஒரு பறவை ஒரு இறக்கையில் பறக்க முடியாது." 

புவன தானம் 

"உலகின் நன்மைக்காக மற்றவர்களுக்கு நேர்மையாக உதவுங்கள்." 

மானவ சேவா 

"உங்களுடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் உங்கள் பெற்றோரைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். அவர்கள் உங்களுக்குப் பிறப்பைத் தருகிறார்கள். அவர்களின் ஆசீர்வாதம் இல்லாமல், எதுவும் சரியாக நடக்காது." 

இரத்த தானம் 

"தியாகத்தின் மூலம் மட்டுமே கடவுளை உணர முடியும்." 

Navagraha Sri Kathirgaama Yogi Yogishwara Yoga Dhandayuthapaani Swami Temple

Sharavana Baba Community Centre

எங்களைப் பின்தொடர்ந்து தகவல் தெரிவிக்கவும்

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

OPENING HOURS

Every day 

06:00 to 13:00

17:00 to 21:00

© 2020 Om Saravanabhava Seva Trust - All Rights Reserved

Apple Pay, App store and the app store logo and Touch ID are trademarks of Apple Inc, registered in the u.s. and other countries. 

Google Pay, Google play and the Google Play logo are trademarks of google llc.

'Sharavana Baba' is a trademark of the Om Saravanabhava Seva Trust. 

the Om Saravanabhava Seva Trust is a registered charity in England and Wales (1142610) and

A company limited by guarantee, Registered company in England and Wales (07629043)

Registered Address: 269A Preston Road, Harrow, Middlesex, HA3 0PS

designed and maintained by volunteers of the Om Saravanabhava Seva Trust