மந்திரங்கள்

"எப்போதும் உங்கள் கையில் ஒரு ஜப மாலா (மணி சங்கிலி) வைத்து இறைவனின் பெயரை உச்சரிக்கவும். அது மட்டுமே தேவையற்ற எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருக்க உதவும்."

- சற்குரு ஸ்ரீ சரவண பாபா

ஸ்ரீ காயத்ரி மகாமந்திரம்

ஸ்ரீ வித்யகோபால மகாமந்திரம்

மகேஸ்வர ரக்‌ஷ மகாமந்திரம்

ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம்

(பாபாஜியின் குரலுடன்)

Close Up Barnet (resized).png
 

Guru Shlokas

Guru Shlokam.jpg

<a href="https://www.freepik.com/vectors/border">Border vector created by callmetak - www.freepik.com</a>

On the auspicious day of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba's 95th birthday, our beloved Babaji, Sadhguru Sri Sharavana Baba revealed the divine Guru Manthra which is as follows.

On the first Thursday (17-12-2020) in the auspicious month of Margazhi (மார்கழி), our beloved Babaji revealed another beautiful Guru Shloka during the Special Abishekam for Sri Shirdi Sai Baba

 

Sadhguru Sri Sharavana Babaji's Prayers for world peace and harmony