மந்திரங்கள்

"எப்போதும் உங்கள் கையில் ஒரு ஜப மாலா (மணி சங்கிலி) வைத்து இறைவனின் பெயரை உச்சரிக்கவும். அது மட்டுமே தேவையற்ற எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருக்க உதவும்."

- சற்குரு ஸ்ரீ சரவண பாபா

ஸ்ரீ காயத்ரி மகாமந்திரம்

ஸ்ரீ வித்யகோபால மகாமந்திரம்

மகேஸ்வர ரக்‌ஷ மகாமந்திரம்

ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம்

(பாபாஜியின் குரலுடன்)

 

Guru Shlokas

<a href="https://www.freepik.com/vectors/border">Border vector created by callmetak - www.freepik.com</a>

On the auspicious day of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba's 95th birthday, our beloved Babaji, Sadhguru Sri Sharavana Baba revealed the divine Guru Manthra which is as follows.

On the first Thursday (17-12-2020) in the auspicious month of Margazhi (மார்கழி), our beloved Babaji revealed another beautiful Guru Shloka during the Special Abishekam for Sri Shirdi Sai Baba

 

Sadhguru Sri Sharavana Babaji's Prayers for world peace and harmony

Navagraha Sri Kathirgaama Yogi Yogishwara Yoga Dhandayuthapaani Swami Temple

Sharavana Baba Community Centre

எங்களைப் பின்தொடர்ந்து தகவல் தெரிவிக்கவும்

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

OPENING HOURS

Every day 

06:00 to 13:00

17:00 to 21:00

© 2020 Om Saravanabhava Seva Trust - All Rights Reserved

Apple Pay, App store and the app store logo and Touch ID are trademarks of Apple Inc, registered in the u.s. and other countries. 

Google Pay, Google play and the Google Play logo are trademarks of google llc.

'Sharavana Baba' is a trademark of the Om Saravanabhava Seva Trust. 

the Om Saravanabhava Seva Trust is a registered charity in England and Wales (1142610) and

A company limited by guarantee, Registered company in England and Wales (07629043)

Registered Address: 269A Preston Road, Harrow, Middlesex, HA3 0PS

designed and maintained by volunteers of the Om Saravanabhava Seva Trust