ஈடுபடுங்கள்

Walk for the Blind 2015
Walk for the Blind 2015

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Walk for the Blind 2015
Walk for the Blind 2015

press to zoom
1/11

"செலவழிப்பதற்கு முன் சிந்தியுங்கள், ஆனால் சேவை செய்வதற்கு முன் யோசிக்காதீர்கள். குறைவாக செலவு செய்து அதிக சேவை செய்யுங்கள். வரம்பு அல்லது தடையில்லாமல் முடிவில்லாமல் சேவை செய்யுங்கள்."

- சற்குரு ஸ்ரீ சரவண பாபா

எங்கள் சேவா அணியில் சேரவும் 

எங்கள் இளைஞர்களுடன் தன்னார்வத் தொண்டு செய்யுங்கள் 

உறுப்பினராகுங்கள் 

Temple Membership

No posts published in this language yet
Stay tuned...