நன்கொடை வழங்க!

அனைத்து முக்கிய கடன் மற்றும் பற்று அட்டைகளையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். உங்கள் பேபால் கணக்கு வழியாகவும் நன்கொடை அளிக்கலாம்.

நீங்கள் இங்கிலாந்து வரி செலுத்துவோர் என்றால், உங்கள் நன்கொடையின் சக்தியை அதிகரிக்க பரிசு உதவி பெட்டியைத் தட்டவும்.

ஆப்பிள் பே அல்லது கூகிள் பே வழியாக நன்கொடை அளிக்க, கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்க

You can also fundraise to support our ongoing charitable activities by setting up your own JustGiving page. 

To donate to our bank account, please use the following details

Om Saravanabhava Seva Trust (HSBC)

Account Number: 31772147

Sort Code: 40-46-09

Reference: Your Chosen Purpose

For international bank transfers:

Swift Code : MIDLGB2162K

IBAN: GB55MIDL40460931772147

Bank Address:

HSBC Wembley Branch

584 High Road, Wembley, HA0 2DB

UNITED KINGDOM

Registered Charity Address:

269A Preston Road, Harrow, HA3 0PS

UNITED KINGDOM

உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் donations@omsharavanabhavamatham.org.uk

Navagraha Sri Kathirgaama Yogi Yogishwara Yoga Dhandayuthapaani Swami Temple

Sharavana Baba Community Centre

எங்களைப் பின்தொடர்ந்து தகவல் தெரிவிக்கவும்

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

OPENING HOURS

Every day 

06:00 to 13:00

17:00 to 21:00

© 2020 Om Saravanabhava Seva Trust - All Rights Reserved

Apple Pay, App store and the app store logo and Touch ID are trademarks of Apple Inc, registered in the u.s. and other countries. 

Google Pay, Google play and the Google Play logo are trademarks of google llc.

'Sharavana Baba' is a trademark of the Om Saravanabhava Seva Trust. 

the Om Saravanabhava Seva Trust is a registered charity in England and Wales (1142610) and

A company limited by guarantee, Registered company in England and Wales (07629043)

Registered Address: 269A Preston Road, Harrow, Middlesex, HA3 0PS

designed and maintained by volunteers of the Om Saravanabhava Seva Trust