புவன தானம்

1/4

விதவைகள் மற்றும் தங்குமிடம் வாங்க முடியாத ஆதரவற்றவர்களுக்கு இலவச வீட்டுவசதி வழங்குவதே பாபாஜியின் நோக்கம். இந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்க நிலம், தொழில் வல்லுநர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் நிதி உள்ளிட்ட வளங்களை அடையாளம் காண திட்டங்கள் உள்ளன.

 

சில வீடுகள் ஏற்கனவே தேவைப்படுபவர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த செயல்பாடு எதிர்காலத்தில் வளர வாய்ப்புள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் விதவைகள் மற்றும் ஆதரவற்றவர்களுக்கு 10 வீடுகளை நன்கொடையாக வழங்க பாபாஜி திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த திட்டம் நிறைய பேருக்கு மறுவாழ்வு அளித்து, சுகாதாரமான மற்றும் ஆரோக்கியமான சூழலை வழங்கும், இதனால் சமூகத்தின் மீதான சுமையை குறைக்கும்.

 

விதவைகள் மற்றும் வறிய பெண்களுக்கு பிரத்தியேகமாக தங்குமிடம் வழங்கும் ஒரு திட்டத்தை பாபாஜி திட்டமிட்டுள்ளார்.

நூற்றுக்கணக்கான பெண்களுக்கு தங்குமிடம் வழங்க, ஒரு சுய-நிலையான, குறைந்த கட்டண டவுன்ஷிப் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

 

டவுன்ஷிப்பில் ஒரு பொதுவான சமையலறை மற்றும் சாப்பாட்டு பகுதி இருக்கும், இதில் ஏராளமான பொழுதுபோக்கு மற்றும் ஆன்மீக மேம்பாட்டு திட்டங்கள் இருக்கும். பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளும் வழங்கப்படும், அவர்களுக்கு கண்ணியமும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும்.

 

பெண்கள் இணக்கமாக வாழ்வதற்கும், சுய-நிலையான நகரத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பதற்கும் கூடுதலாக, பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.